KIBSca - Дигитална доверба
КИБС-ИС »Ценовник » Ценовник на дополнителни услуги
ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
   
Услуга начин на тарифирање цена
1. Преземање на подготвените документи за издавање на сертификати и лична идентификација на лицата во седиштето на фирмата Цена за една посета 2.000,00
2. Техничка помош по телефон или лично во просторите на КИБС, при процесот на барање или инсталација на сертификат, како и при примена на сертификатот во разни апликации/услуги. по час, за секој започнат час 2.200,00
3. Техничка помош на лице место кај корисникот, при процесот на барање или инсталација на сертификат, како и при примена на сертификатот во разни апликации/услуги. (патните трошоци се пресметуваат дополнително) по час, за секој започнат час 2.800,00
4. Деблокирање на паметна картичка или БСЕП (токен) Единечна цена 300,00
5. Промена на PKI SIM картичка во БЕСП и генерирање нов сертификат Една PKI SIM картичка и еден сертификат 1.400,00
6. Доплата за конверзија од софтверски сертификат во сертификат издаден на PKI токен Еден сертификат на еден PKI токен 1.500,00
Сите цени се во денари со вклучен ДДВ.
Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

© 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.