KIBSca - Дигитална доверба
КИБС-ИС »Ценовник »Ценовник за Персонални квалификувани сертификати

СЕРТИФИКАТИ
  Забелешка 1 година 2 години 3 години
Верба К1 Сертификат 1.100,00 1.970,00 2.790,00
Верба Про1 Сертификат 1.680,00 3.020,00 4.280,00
Верба К2 Сертификат издаден на нов токен (БСЕП) 2.440,00 3.310,00 4.130,00
Сертификат издаден на сопствен токен (БСЕП) * 1.100,00 1.970,00 2.790,00
Верба Про2  Сертификат издаден на нов токен (БСЕП) 3.020,00 4.360,00 5.620,00
Сертификат издаден на сопствен токен (БСЕП) * 1.680,00 3.020,00 4.280,00
Сите цени се во денари со вклучен ДДВ.

Цената само на БСЕП уред е 1.900,00 денари

БСЕП - безбедно средство за електронско потпишување

 * Сопствен токен (БСЕП ) е токен купен од Издавачот на сертификати КИБС, при првото издавање на сертификат
Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

© 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.