KIBSca - Дигитална доверба
КИБС-ИС »Ценовник »Ценовник за Сертификати за сервиси

СЕРТИФИКАТИ ЗА СЕРВИСИ
  Забелешка 1 година 2 години 3 години
Верба С1 Сертификат 6.990,00 12.240,00 17.480,00
Верба С2  Сертификат издаден на нов токен (БСЕП) 8.590,00 13.840,00 19.080,00
Сите цени се во денари со вклучен ДДВ.

Цената само на БСЕП уред е 1.900,00 денари

БСЕП - безбедно средство за електронско потпишување

 * Сопствен токен (БСЕП ) е токен купен од Издавачот на сертификати КИБС, при првото издавање на сертификат
Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

© 2016 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.