VerbaSign

Verba Sign

Квалификуван сертификат за е-ПОТПИС

Електронскиот потпис е од суштинско значење во процесот на дигитална трансформација промовирајќи ја дигитализацијата преку електронското потпишување на документите.

fingerprint

Квалификуваниот е-потпис е со закон признат за своерачен потпис и обезбедува највисоко ниво на правна сигурност.

Преку 200.000 издадени сертификати.

Повеќе од 15 години издаваме сертификати за електронски потпис како основа за безбедна размена на документи во современата комуникација.

АВТЕНТИКАЦИЈА

Издавачот на квалификуван сертификат го проверува идентитетот на носителот на сертификат во процесот на издавање.

ИНТЕГРИТЕТ

Електронскиот потпис му гарантира на примачот на потпишаниот документ дека истиот не е променет.

НЕОТПОВИКЛИВОСТ

Обезбедува сигурност дека потписник на документ не може да одрече автентичност на ставениот е-потпис на документот.

© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.